70,09 zł 93,45 zł

Zobacz

Jakość zarządzania w szkołach wyższych

Tadeusz Wawak (red.)

"Jest to kompleksowe i obszerne opracowanie, obejmujące różne aspekty jakości zarządzania w szkolnictwie wyższym. Autor prezentuje w nim zagadnienia z zakresu jakości pracy, produktów i życia w relacji do jakości zarządzania. Odnosi się do wybranych kwestii dotyczących kompleksowego podejścia do jakości, ukazuje rynkowe aspek...

52,40 zł 69,90 zł

Zobacz

Epistemologia i metodologia zarządzania

Łukasz Sułkowski

W książce autor analizuje podstawy poznawcze i metodologię w zarządzaniu. Ich znajomość ma istotne znaczenie we współczesnym świecie, gdyż wiedza tworzona i rozpowszechniana przez nauki o zarządzaniu istotnie wpływa na funkcjonowanie firm i gospodarek, a także politykę światową. Autor skupił uwagę przede wszystkim na: istocie...

47,29 zł 63,00 zł

Zobacz

Logistyka dla inżynierów

Stanisław Niziński, Józef Żurek, Krzysztof Ligier

Monografia poświęcona problematyce systemów logistycznych m.in.: przedsiębiorstw przemysłowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw handlowych, gminy, centrów logistycznych, infrastruktury oraz systemu logistycznego państwa. Dokonano także analizy i oceny zarządzania logistyką w systemach działania za pomocą rachunku kosztó...

30,10 zł

Zobacz

Ekonomia Tom 1

David Begg Stanley Fisher Rudiger Dornbusch

31,59 zł 42,00 zł

Zobacz

Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi

Józef Lubacz (red.)

Książka przybliża aspekty teoretyczne, metodologiczne i realizacyjne wprowadzania mechanizmów aukcyjnych i giełdowych do obrotu handlowego zasobów sieci telekomunikacyjnych. Są to zagadnienia mające stosunkowo krótką historię, o rosnącym jednak znaczeniu dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Książka jest pierwszym na polskim...

30,10 zł

Zobacz

Mikroekonomia

Praca zbiorowa pod redakcją Danuty Kopycińskiej

44,90 zł 59,90 zł

Zobacz

Światowy rynek usług w początkach XXI wieku

Kazimierz Albin Kłosiński

W nowoczesnej gospodarce rynkowej wzrasta znaczenie sektora usług. Autor, dr hab. Kaziemierz Albin Kłosiński - od wielu lat zajmujący się problematyką usług - przedstawił w książce organizację i funkcjonowanie światowego rynku usług, jego uwarunkowania, wpływ procesów globalizacyjnych na ten rynek oraz jego ramy instytucjonal...

48,69 zł 64,90 zł

Zobacz

Kapitał wysokiego ryzyka

Wiesława Przybylska - Kapuścińska, Marek Mozalewski

Książka obejmuje kompendium wiedzy o funduszach wysokiego ryzyka -Venture Capital/Private Equity. Autorzy: pokazali istotę Venture Capital i Private Equity oraz zalety i wady finansowania inwestycji za ich pomocą, przedstawili przebieg procesu inwestycyjnego dla inwestycji wysokiego ryzyka, scharakteryzowali rozwój Venture Ca...

39,69 zł 52,90 zł

Zobacz

Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju

Karolina Pawlak, Walenty Poczta

Głównym celem prezentowanej książki jest określenie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej w handlu wewnątrzwspólnotowym i na rynku światowym. W książce omówiono m.in. teorie rozwoju handlu międzynarodowego oraz instrumenty polityki handlowej z uwzględnieniem...

44,19 zł 58,91 zł

Zobacz

Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju

Andrzej Wojtyna

Bardzo trudno jest na obecnym etapie ocenić, jak silne może być w krajach na średnim poziomie rozwoju oddziaływanie kanału finansowego. Przede wszystkim nie jest jasne, jak długo i w jakim stopniu uda się tym krajom uniknąć skutków zaburzeń na światowych rynkach finansowych. W dyskusji coraz bardziej dominuje pogląd, że skutk...

44,90 zł 59,90 zł

Zobacz

Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenie GATT/WTO

Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda

Zaprezentowane w książce rozważania na temat procesów globalizacji, ewolucji polityki rolnej krajów rozwiniętych, implementacji Porozumienia w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej oraz przyszłości polityki rolnej w UE pozwolą wskazać, że pomimo spadku udziału rolnictwa w tworzeniu PKB krajów wysokorozwiniętych, poziom wsparci...

39,30 zł 49,90 zł

Zobacz

Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki

Tomasz Rynaszewski (red.), Szymon Truskolaski (red.)

Postęp techniczny jest jednym z powszechnie przyjmowanych czynników wzrostu gospodarczego. Wprawdzie badania nad naturą i wpływem nowych metod produkcji na wzrost gospodarczy i wahania koniunkturalne mają długą historię, ale nie istnieje spójna teoria tłumacząca mechanizmy oddziaływania zmiany technologicznej na gospodarkę. R...

ładowanie danych... proszę czekać...

Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. × zamknij