29,29 zł 39,00 zł

Zobacz

Szkice o pożytkach z retoryczności teorii literatury i o niepokojach z nią związanych

Adam Regiewicz

Książka Adama Regiewicza to, wbrew pierwszemu możliwemu skojarzeniu, nie tylko kolejne opracowanie na temat dyskursywności teorii literatury, jej uwikłania w metafory, uzależnienia od języka, który rzekomo jedynie bada. Ważniejsze okazuje się w niej, że w sytuacji pewnego impasu zaufania do teorii, jej słabszej pozycji w poli...

24,00 zł 32,00 zł

Zobacz

Wrocław. Literacka geografia miasta

Kamila Augustyn

Podejmowana w pracy tematyka wpisuje się w studia nad kategorią miejsca (place stu¬dies) i miasta w literaturze (urban studies). Perspektywa literaturoznawcza przenika się tu z języko¬znawczą, a celem jest wyzyskanie z tekstów i utworów prozatorskich obrazu Wrocławia, oddanie jego struktury w sensie kartograficznym (odwzorowy...

22,40 zł 29,90 zł

Zobacz

Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś

Maria Janion

Legendarna książka Marii Janion, zawierająca m.in. Zmierzch paradygmatu – jeden z najważniejszych polskich tekstów napisanych po 1989 roku. Autorka, mistrzyni trzech pokoleń humanistów, rozpatruje długo konstytuujący naszą tożsamość paradygmat romantyczno-symboliczny w kontekście nowej europejskiej rzeczywistości oraz nagłej ...

29,29 zł 39,00 zł

Zobacz

Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty

Dorota Drużyłowska

Praca podejmuje dwa, istotne dla współczesnej praktyki badań humanistycznych, tematy. Pierwszy z nich to ożywiony, by nie rzec, gwałtowny rozwój kontaktów międzynarodowych, drugi zaś to wynikający ze stale wzrastających aktywności użytkowników różnych języków, burzliwy rozkwit komunikacyjnych socjolektów, ze wszystkimi możliw...

36,79 zł 49,00 zł

Zobacz

Bronisława Wajs Papusza

Magdalena Machowska

Rozprawa Magdaleny Machowskiej jest z pewnością kompetentnym i erudycyjnym, dobrze napisanym studium życia i twórczości Papuszy, jakiego dotąd u nas nie było. Na podstawie źródeł bezpośrednich, tj. pochodzących od samej Papuszy i jej najbliższych znajomych, głównie jednak dzięki wielu źródłom pośrednim – wykorzystywanych łącz...

27,09 zł 36,00 zł

Zobacz

Zwroty krytyczne. Studia i szkice nie tylko o literaturze

Arleta Galant

Zwroty krytyczne, podobnie jak poprzednie książki Arlety Galant, pisane są w intrygującym (dla) czytelnika „rewizyjnym” trybie. Polega on – spłycając rzecz całą – na nieustającym zderzaniu historycznoliterackiego rekonesansu z najnowszymi teoriami i metodologiami, a także z krytyczną lekturą podsuwającą niebanalne pytania do/...

29,90 zł 39,90 zł

Zobacz

Bo każda książka to czyn... Sienkiewicz

Olga Płaszczewska (red.)

Tom studiów „Bo każda książka to czyn...` Sienkiewicz na tle podobnych „rocznicowych` publikacji ma szansę się wyróżnić i utrwalić w dorobku naukowej sienkiewiczologii. Monografia zbiorowa przynosi różne ujęcia metodologiczne [...]. Zawarte w niej teksty są zapisem głosów w bieżącej debacie humanistycznej o miejscu Sienkiewic...

42,79 zł 57,00 zł

Zobacz

Grabinschrift – eine Textsorte im Wandel

Józef Jarosz

Tom 5 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie Studia z Lingwistyki Mediów jest monografią z zakresu niemieckiej genologii historycznej. Studium przedstawia diachroniczne badanie gatunku tekstu inskrypcja nagrobna, który jako przedstawiciel tekstów epigraficznych jest przykładem komunikacji publicznej prze...

29,29 zł 39,00 zł

Zobacz

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Kamila Gieba

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wo...

21,79 zł 29,00 zł

Zobacz

Poetyka totalna

Kamila Żukowska

Książka Kamili Żukowskiej Poetyka totalna. O antropologii literatury Northropa Frye’a jest cennym uzupełnieniem prac poświęconych teorii mitokrytycznej wybitnego amerykańskiego badacza mitu. Autorka, opierając się na opus magnum badacza (słynna Anatomia krytyki ukazała się w Polsce zupełnie niedawno), przeprowadza wnikliwą an...

29,29 zł 39,00 zł

Zobacz

Różnice w druku. Studium z dziejów wielojęzycznej kultury literackiej na XIX-wiecznej Litwie

Paweł Bukowiec

Początkiem tekstu literackiego jest z reguły jego tytuł, to właśnie od formuły tytułowej zaczyna się kształtować znaczenie utworu. Ale nie w XIX-wiecznej literaturze litewskiej. Tamte teksty zaczynają się „wcześniej” – ich właściwym początkiem jest bowiem już sygnatura autora. Książka udowadnia tę tezę, analizując szczególny...

29,29 zł 39,00 zł

Zobacz

Konwencje. Stereotypy. Złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada

Monika Malessa-Drohomirecka

Joseph Conrad wprowadza do swych utworów m.in. konwencję femme fatale, będącą literackim odpowiednikiem mizoginicznych poglądów epoki. Jednocześnie na sposób przedstawienia przez niego relacji między kobietami a mężczyznami miała także wpływ pełna sprzeczności postawa pisarza wobec świata i ludzkiej natury. Trwało w nim nieus...

ładowanie danych... proszę czekać...

Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. × zamknij