20,10 zł 26,80 zł

Zobacz

Rozważny szeryf

Richard N. Haass

Richard N. Haass jest jednym z głównych teoretyków i architektów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Pracował w znanych amerykańskich instytutach naukowo-badawczych szczebla federalnego. Za prezydentury Busha ojca był pracownikiem Białego Domu i dyrektorem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Jest autorem wielu książek...

52,40 zł 69,90 zł

Zobacz

Ostatnie Imperium

Serhii Plokhy

Serhii Plokhy ? głos, o który upomina się współczesna Ukraina Czy Stanom Zjednoczonym naprawdę zależało na upadku ZSRS? Na ile dzisiejsza sytuacja na Ukrainie ma związek z wydarzeniami z 1991 roku? Boże Narodzenie 1991 roku. Miliony widzów na całym świecie oglądają opuszczaną nad Kremlem czerwoną flagę z sierpem i młotem. M...

23,20 zł 30,94 zł

Zobacz

Ustrój federalny Niemiec a system decyzyjny Unii Europejskiej

Jan Wiktor Tkaczyński

Jan Wiktor Tkaczyński (1960) studiował politologię, geografię gospodarczą i slawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w Ludwig-Maximilians-Universitat w Monachium, gdzie doktoryzował się w 1992 roku. Tamże w latach 1993-1994 odbył studia podyplomowe w zakresie ekonomii. Od 1994 do 2001 roku pracownik naukowy Inst...

49,99 zł 66,63 zł

Zobacz

Europeistyka. Leksykon

Witold Stankowski (red.)

Słownik łączy wiedzę różnych dyscyplin naukowych w kontekście szeroko rozumianej europeistyki. Zakres tematyczny haseł wykracza poza problematykę Unii Europejskiej, obejmuje różne aspekty europejskich procesów integracyjnych, uwarunkowania, formy i wyzwania współpracy w Europie. Przedstawia również biogramy osób, mających wpł...

46,09 zł 61,33 zł

Zobacz

Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie. Tom 2. Stosunki polityczne i gospodarcze

Niniejszy tom jest pierwszym z dwóch woluminów poświęconych polityce zewnętrznej Rzeczypospolitej u progu trzeciej dekady wolności. Obejmuje on szeroki wachlarz zagadnień. Artykuły mają często charakter podsumowania poszczególnych aspektów polityki zagranicznej. Niejednokrotnie jednak autorzy, wywodzący się z kilkunastu ośrod...

29,90 zł 39,90 zł

Zobacz

Porewolucyjny Egipt

Piotr Niziński (red.), Michał Lipa (red.)

Książka dotyczy burzliwych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, które miały miejsce w ostatnich trzech latach i zostały nazwane Arabską Wiosną. Znaczenie tych wydarzeń dla historii i przyszłości Bliskiego Wschodu trudno przecenić i na pewno należy je badać. Stąd każda próba konceptualizacji warstwy wydarzeniowej Arabskiej Wiosny za...

29,90 zł 39,90 zł

Zobacz

Regionalne elity polityczne w Polsce

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Duże zainteresowanie politycznym centrum sprawiło, że współcześnie dostępne publikacje koncentrują się raczej na elitach krajowych. Na rynku wydawniczym nadal brakuje opracowań, które ukazywałyby rolę regionalnych elit politycznych w życiu społeczności. Celem monografii jest choćby częściowe zapełnienie istniejącej luki badaw...

92,99 zł 123,94 zł

Zobacz

British Politics

Bill Coxall, Lynton Robins, Robert Leach

This book is most excellent. Any student (and not a few teachers) will find this an indispensable resource. My congratulations go to you and all those associated with this endeavour. John McLean, Lecturer in Politics, University of Greenwich, UK.

29,29 zł 39,00 zł

Zobacz

Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia

praca zbiorowa

Książka poświęcona jest międzynarodowym aspektom ochrony zdrowia w wymiarze medycznym, ale także społeczno-politycznym i gospodarczym. Badania nad działaniami w zakresie ochrony zdrowia mogą być podejmowane z uwzględnieniem zagadnień historycznych, geograficznych, filozoficznych, etycznych, kulturowych, religijnych, socjologi...

26,79 zł 35,70 zł

Zobacz

Prezydentury

Marek Bankowicz

"Prezydentura jest najbardziej wyrazistą i spektakularną instytucją polityczną w systemie politycznym współczesnego państwa o ustroju republikańskim. Prezydent bowiem symbolizuje państwo i - więcej - w pewien sposób go uosabia. Nieprzypadkowo mamy tu określenie "głowa państwa", które bardzo dobrze i zarazem obrazowo oddaje na...

24,79 zł 33,00 zł

Zobacz

Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej

Anna Rusinek

Książka poświęcona jest analizie fundamentalizmu muzułmańskiego w Europie. Przedstawiono w niej uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące sytuację muzułmanów europejskich. Wyjaśnienie roli islamu w życiu muzułmańskich społeczności było punktem wyjścia do rozważań nad antagonizmami społeczno-kulturowymi między muzułma...

25,99 zł 34,65 zł

Zobacz

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: od prawa do polityki

Paweł Laidler

Z pewnością na szczególne podkreślenie zasługuje umiejętność łączenia analizy ustrojowej (konstytucyjnej) z ujęciem politologicznym. Dużą zaletą pracy jest udowodnienie, że dzisiaj nie da się poważnie mówić o trzeciej władzy jedynie w kategoriach rozważań stricte prawniczych, ponieważ władza ta jest równie „polityczna" jak dw...

ładowanie danych... proszę czekać...

Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. × zamknij