22,40 zł 29,90 zł

Zobacz

Last Minute. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

praca zbiorowa

Umożliwia szybie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: • przedstawione w niezwykle przejrzystej formie, • z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, • z licznymi przykładami pism, decyzji i postanowień, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji, • z pytaniami kontrolnymi na k...

7,40 zł 9,90 zł

Zobacz

Prawo o a aktach stanu cywilnego

praca zbiorowa

„Prawo o a aktach stanu cywilnego” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz skorowidz przedmiotowy. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian pra...

11,19 zł 14,90 zł

Zobacz

Ustawa o rachunkowości

praca zbiorowa

Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Ostatnie zmiany opatrzone są przypisami. Stan pra...

10,40 zł 13,90 zł

Zobacz

Prawo Unii Europejskiej

praca zbiorowa

Prawo Unii Europejskiej to zbiór podstawowych aktów prawnych określających zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Treść zbioru stanowi wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktatu o Unii Europejskiej, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wraz z wyjaśnieniami, a także protokoły do wymienio...

20,19 zł 26,90 zł

Zobacz

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia ZUS

praca zbiorowa

Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i rentach z FUS, ustawę o świadczeniach przedemerytalnych, o rencie socjalnej, świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra...

10,40 zł 13,90 zł

Zobacz

Kodeks karny skarbowy

praca zbiorowa

„Kodeks karny skarbowy” zawiera tekst aktu prawnego często nowelizowanego w ostatnim czasie. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszern...

24,69 zł 32,90 zł

Zobacz

Last Minute. Prawo Spółek Handlowych

praca zbiorowa

Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: • przedstawione w niezwykle przejrzystej formie, • z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, • z przykładami wziętymi z życia, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji, • z pytaniami kontrolnymi na końcu każdeg...

18,69 zł 24,90 zł

Zobacz

Last Minute. Prawo karne

praca zbiorowa

Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu karnego, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 grudnia 2017 r. Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: - przedstawione w niezwykle przejrzystej formie, - z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, - z licznymi przykładami z...

22,40 zł 29,90 zł

Zobacz

Last Minute. Proces Karny

praca zbiorowa

W Last Minute staramy się w sposób skondensowany i przystępny przedstawić specyfikę postępowania karnego. Tabele, wykresy oraz wzory orzeczeń pozwalają na łatwiejsze przyswojenie wiedzy z zakresu procesu karnego. Stan prawny: 3 kwietnia 2018.

104,90 zł 139,90 zł

Zobacz

Zbiór przepisów do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską

praca zbiorowa

Publikacja stanowi doskonałą pomoc dla przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikacje. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie potrzebne akty prawne objęte zakresem egzaminu. Stan prawny: 5.04.2018

18,69 zł 24,90 zł

Zobacz

Last Minute. Prawo rodzinne i opiekuńcze

praca zbiorowa

Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 listopada 2017 r. Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: • przedstawione w niezwykle przejrzystej formie, • z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, • z li...

22,40 zł 29,90 zł

Zobacz

Last Minute. Prawo cywilne. Część 2

praca zbiorowa

Publikacja obejmuje: • Zobowiązania (art. 353–921 k.c.), • Spadki (art. 922–1057 k.c.). Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: • przedstawione w niezwykle przejrzystej formie, • z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, • z licznymi przykładami wziętymi z ...

ładowanie danych... proszę czekać...

Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. × zamknij